fbpx

Chính sách hoàn tiền, đổi trả dịch vụ

Điều kiện hoàn tiền, đổi trả dịch vụ

Chính sách hoàn tiền, đổi trả dịch vụ của Namduongtool được thực hiện nghiêm túc và minh bạch rõ ràng với những phát sinh không mong muốn để khách hàng hài lòng nhất.

Khách hàng sẽ được Namduongtool hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Namduongtool vi phạm hợp đồng đã kí giữa 2 bên.
  • Khách hàng đã thanh toán nhưng Namduongtool không thực hiện bàn giao dịch vụ, sản phẩm đúng thời gian trong hợp đồng mà không có lý do chính đáng.

Khách hàng sẽ KHÔNG được Namduongtool hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng.
  • Khách hàng vi phạm hợp đồng đã ký thỏa thuận giữa 2 bên.
  • Không hoàn tiền khách hàng đã thanh toán sau khi Namduongtool đã đặt hàng hãng Vertex.

Cách thức hoàn tiền:

  • Cách thức hoàn tiền được thỏa thuận giữa 2 bên trong vòng 5 ngày làm việc.
Tư vấn báo giá