Mâm cặp 4 chấu

Có 2 loại mâm cặp 4 chấu độc lập và mâm cặp 4 chấu tự định tâm. Sản phẩm được sửa dụng nhiều để kẹp chi tiết trên máy tiện.

Hiển thị tất cả 4 kết quả