Mâm cặp máy tiện

Mâm cặp máy tiện Vertex được sử dụng nhiều trong gia công cơ khí trên máy tiện, dùng kẹp chi tiết.
Có nhiều loại mâm cặp máy tiện, mâm cặp có bộ chấu trái thay thế bên ngoài (VSC-A; VSC; VPS-;VSC-D), chấu trái đảo chiều (VSK; VPS-AK). Mâm cặp bắt bu lông từ mặt trước, bắt bu lông từ phía sau mâm cặp (VSC; VSC-D; VSK). Quý khách tham khảo theo các dòng sản phẩm bên dưới:

Hiển thị tất cả 14 kết quả