Mâm cặp thủy lực

Mâm cặp thủy lực được sử dụng trên máy tiện CNC. Được điều khiển kẹp và mở bằng cơ cấu thủy lực chắc chắn, tin cậy.

Hiển thị tất cả 4 kết quả