Bộ căn đệm song song

Bộ căn đệm song song giúp quá trình gá kẹp trên ê tô máy phay được thuận tiện hơn. Hãng Vertex có nhiều kiểu bộ căn đệm song song để cho quý khách lựa chọn theo các mục bên dưới.

Hiển thị tất cả 12 kết quả